نحوه استفاده از Partiful، برنامه ریز رویداد که به برنامه، ایمیل یا رسانه اجتماعی نیاز ندارد

جاریل والنسیانو تا سپتامبر میزبان مهمانی‌های بزرگی نبود که به آپارتمان بزرگ‌تری در سانفرانسیسکو نقل مکان کرد. این مرد 31 ساله که در یک استارت آپ نرم افزاری کار می کند، در ابتدای سال میزبان مهمانی های هفتگی «The Last of Us» بود و به طور منظم گردهمایی های بزرگ تری دارد.

بزرگترین سردرد او این بود که بفهمد چند نفر از مهمانان دعوت شده واقعاً قصد حضور داشتند. به همین دلیل به سرویس نسبتا جدیدی به نام Partiful روی آورد که از سپتامبر تاکنون بیش از 30 بار از آن استفاده کرده است.