فیس بوک محدودیت هایی را در مورد محتوای انتخابات اعمال می کند ، گروه “جلوگیری از سرقت” را تحریم کند

Facebook Inc. با استفاده از برخی اقدامات اضطراری که مدیران قبلاً آنها را به عنوان گزینه “شکستن شیشه” خود برای پاسخگویی به ناآرامی های پس از انتخابات توصیف می کردند ، در حال کنترل قدرت گفتار در سیستم عامل های خود است.

این شرکت اقدامات موقت را برای محدود کردن انتشار محتوای کاذب و احتمالاً خطرناک اواخر روز پنجشنبه اعلام کرد ، ساعاتی پس از آنکه گروهی با رشد سریع به نام “توقف دزدی را” که در حال سازمان دهی اعتراضات به شمارش آرا در سراسر کشور بود ، از بین برد.