عمل جراحی ژنیکوماستی چیست؟

اصلی همین حال، اگر ژنیکوماستی ناشی از نوعی بیماری راستا ای مانند هیپوگنادیسم، سوء تغذیه و یا سیروز کبدی باشد، چنین وضعیتی به معالجه نیاز خواهد داشت. 8. آیا با انجام ترفند و طریق گزینه نظر صورت و فرم ظریف و مطلوب اهمیت یک استایل تماما مردانه ایجاد می شود و یا این که اینکه فقط دارای اندک شدن پاره ای حجم از سینه های زنانه شده شکل و استایل مردانه ظریف نخواهیم داشت؟ تبارک شدگی پستان و یا حضور ندول سفت موجب نگرانی در مورد سرطان پستان مردانه می شود. بیماری ژنیکوماستی ممکن می باشد در یک سینه یا این که هر دو سینه فرد به وجود آید که به تیتر شایع ترین برهان مراجعه و مشاوره پزشکی در مردان است، چرا که ژنیکوماستی می تواند موجب خجالت، اضطراب، کمتر اعتماد به نفس، مشکلات عملکردی، مشکلات خل وچل و اجتماعی و حتی ترس و استرس از بدخیم شدن همین عارضه در فرد گردد. درصورتیکه زیر درمان می‌باشید اهمیت دکتر معالج خویش مشورت کنید و در صورت قابلیت از داروهایی استعمال نمایید که منجر پیدایش این پدیده نشوند. همانطور که گفتیم تغییرات سطح هورمون استروژن و افزایش آن می تواند منجر ژنیکوماستی شود. در حقیقت چربی اضافی می تواند سبب افزایش مرحله عمل ژنیکوماستی در کرج استروژن شود. البته مصرف بعضی مواد خوراکی از قبیل داروهایی که سوای نسخه تهیه و تنظیم می شوند مانند داروهایی که جهت افزایش حجم عضله و دوپینگ به فعالیت میروند و داروهای غیر رسمی در پهناور شدن بافت پستانها مؤثر هستند. کلیدی در نظر گرفتن همین نکته احتمال دارد شما نگران مصرف همین گونه مواد غذایی باشید و چنین موادی را مسئول ژنیکوماستی بدانید، البته بر پایه اعلام نظر دانشمندان، فیتواستروژن ها هیچ تاثیری بر افزایش تراز استروژن شما نخواهند داشت و هیچ ارتباطی با عمل ژنیکوماستی توسط جراح عمومی ژنیکوماستی ندارند. قرار گرفتن در معرض نور خورشید ، را به دستکم رسانده و محدود کنید. هزینه عمل ژنیکوماستی از طبابت به دکتر دیگر متعدد بوده و عوامل مختلفی بر بها آخری تاثیر می گذارد. در همین طرز نو از یک لوله ریز و انعطاف پذیر حساس نور و یک لنز دوربین در انتها (آندوسکوپ) به جهت معاینه داخلی پستان استعمال می شود. پزشک همینطور معاینه فیزیکی انجام خواهد داد که شامل چک ظریف از بافت پستان، شکم و اندام تناسلی می شود. در ژنیکو ماستی بسته به نوع بافت سینه که می تواند از کالا چربی و یا این که غددی باشد، گونه جراحی متغییر است. چاقی و بیشتر وزن یک عدد از متهم های اصلی به تیتر عامل ژنیکوماستی به حساب می آید. ژنیکوماستی معمولا در کمتر از دو سال سوای معالجه برطرف می شود.