طراحی نمای ساختمان لبخند توسط BIG – 4 Architecture Studio

آجرها در انواع مختلف ساخت و در اختیار مشتریان قرار می گیرند. تراز آخرین ساخت مصالح آجری خنک شدن مصالح تولید نمای ساختمان کلاسیک مدرن شده است. نمای ساندویچ پانل از استمرار و مقاومت بالایی برخوردار است. سنگدانه ها و مواد اولیه ای که در مصالح متریالهای نماسازی استفاده می‌شوند می بایست تمیز و سوای هیچ جور نا خالصی مانند گل و خاک و همچنین ناخالصیهای معدنی و دیگر مواد زاید باشد و بافت و مقاومت بالایی از خویش نشان بدهد . زیرسازی به عنوان اصلی ترین سطح نماسازی به جهت تمامی ساختمان ها یکسان نمیباشد و بر پایه نوع مصالح نمای ساختمان انتخاب می شود. علاوه بر آن هنوز قابلیت ورود و حمل مصالح ساختمانی از پاراگراف سنگهای صیقل یافته به سرزمین فراهم نشده بود و آجر رایجترین و درر دسترسی ترین مصالح ساختمانی جهت نماسازی بود. جور پروفیل همانطور که پیش از این گفته شد به گونه نما و طراحی آن بستگی داراست اما پروفیل نبشی یکی از مهمترین پروفیل های گزینه به کارگیری در زیرسازی نمای ساختمان است؛ به همین جهت به آن نبشی کشی نمای ساختمان نیز گفته نمای ساختمان 2 طبقه رومی می شود. به خصوص در حالا حاضر و اهمیت افزایش بها سختمان ها مرکزها تجاری، سبک طراحی و اجرای ساختمان اساسی پیدا کرده است. طراحی نمای ساختمان در سبک مدرن به سمت آسانی سوق پیدا کرده است. کارگزاری نمودن آبچکانها و قرنیزهایی شیبدار در نمای ساختمان به خواسته دوری از شکافت پیدا کردن آب باران به داخل ساختمان حیاتی بخش اعظمی داراست . دارای دیدن نمای ساختمان ها در آیتم قیمت، سبک معماری و ویژگی ساختمان اظهار لحاظ می کنیم. طراحی و اجرای نمای ساختمان به حیث امری غیر حتمی جلوه می کند. نمای هر ساختمان در رخ دهی به گروه شهری که در آن حضور دارد، زیاد اثر گذار می باشد. شیشه به دلیل بازتاب نور از جذابیت بالایی برخوردار می باشد و استفاده از آن در نمای شیشه ای اسپایدر گرفته تا نمای شیشه ای فریم لس علاوه بر زیبایی، نور و گرمای ضروری را به دلیل عبور نور به جهت ساختمان تامین می کند. مهندس معمار مطابق تجربیات خود و باتوجه به سلیقه صاحب و مالک ملک و هزینه مصرفی آن برای اجرای نما شروه به طراحی مناسب نما به جهت اجرای نما ساختمان می کند. برای نمونه پیمانکار نما از پروفیل نبشی به جهت نمای سیمانی یا سنگی به کارگیری می کنند و به کارگیری از آن ها در نمای چوبی درست نیست.نکته ای که پیمانکار نما بایستی در ازیر سازی ساختمان به آن دقت کند این میباشد که پروفیل های آیتم استعمال در زیرسازی تا حد قابلیت و امکان بایستی از آلیاژهای مقاوم تعیین شوند. اولین قدم برای زیرسازی نمای ساختمان انتخاب مصالح مورد نیاز بوسیله پیمانکار نما است. ۴۰) تعیین می شود.