شبکه های خصوصی 5G پهنای باند را در جایی که مخابرات نیستند به ارمغان می آورند

در تپه های جنوب غربی ویسکانسین ، بالای آسانسورهای دانه ای و سیلوها ، تیم کوچکی از تکنسین ها قطعه قطعه یک شبکه 5G بی سیم نسل بعدی را مونتاژ می کنند. آنها برای یک شرکت باند پهن روستایی کار می کنند ، نه یک غول مخابراتی ، و مأموریت آنها اتصال به خانه هایی است که در غیر این صورت وجود نخواهد داشت ، به جای اینکه به مردم کمک کنند سرعت تلفن های 1000 دلاری جدید خود را افزایش دهند.

دیوید بانگرت ، بنیانگذار 51 ساله WiConnect Wireless ، هنوز در مزرعه ای که در آن بزرگ شده است ، درست در خارج از ایتاکا ، ویس زندگی می کند. شرکت او …