جنرال موتورز قصد دارد 3000 کارگر جدید را برای تعمیق تخصص فنی استخدام کند

شرکت جنرال موتورز قصد دارد 3000 نیروی کار جدید برای تقویت مهارت مهندسی و توسعه نرم افزار خود استخدام کند ، آخرین سازنده اتومبیل که با شدت گرفتن رقابت با دره سیلیکون برای اتومبیل آینده ، استعداد فناوری را بیشتر می کند.

جنرال موتورز گفت روز دوشنبه استخدام ها شروع می شود و تا سه ماهه اول سال آینده ادامه خواهد داشت ، بیشتر در ایجاد موقعیت در مهندسی ، فناوری اطلاعات و طراحی متمرکز است ، جایی که این شرکت در تلاش است تا در توسعه وسایل نقلیه به طور مجازی عمل کند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>