برای شکرگذاری در طول بیماری همه گیر سفر می کنید؟ در اینجا نحوه ایمن ماندن وجود دارد

سال گذشته نگرانی سفر تعطیلات؟ ترافیک ، خطوط در فرودگاه و اختلاف نظر در مورد اینکه چه کسی چه چیزی را به بوفه شکرگذاری می آورد. امسال ، همه گیری حساب کاملا تغییر کرده است ، به طوری که بسیاری از مردم فکر می کنند که امن ترین دوره خانه ماندن است.

اگر در حصار هستید ، ما آخرین تفکر را در مورد اینکه چه وسیله ای برای سفر نیاز دارید و پرواز تا چه اندازه ایمن است ، داریم. اگر تصمیم شما برای کاهش وزن است ، ما گزینه هایی را برای سفر به صندلی ارائه می دهیم. ما همچنین بررسی می کنیم که چگونه برخی از خانواده ها روش های جدیدی برای جشن شکرگذاری را امتحان می کنند. و برای کسانی که می بینند همان اصطکاک های خانوادگی قدیمی باعث ایجاد جدول می شود ، در اینجا نکاتی برای شماره گیری اختلافات و ایجاد مکالمه آورده شده است.