انواع لوله و اتصالات

امروزه این محصولات پلیمری در بسیاری از پروژههای تأسیسات زیربنایی مربوط به خطوط انتقال و شبکههای تحت فشار آب و خطوط انتقال و شبکههای جمعآوری فاضلاب بصورت ثقلی و تحت فشار، منهول ها ، سپتیک تانکها و مخازن شیمیائی مورد استفاده قرار میگیرد. لولههای ساخته شده از مواد پلاستیکی از دهة سی ام قرن بیستم در تکنولوژی فاضلاب مورد استفاده قرارگرفته اند. زیرا مقاومت این نوع لوله برق در برابر ضربه ضعیف میباشد.اما این لوله ها نیز از جنس پی وی سی هستند و از مواد فلکسی ساخته میشوند به همین دلیل به لوله فلکسی نیز معروف هستند و طول عمر بالایی دارند.

معمولا از فلز آهن، برای ساخت لوله ها در زمان قدیم استفاده می کردند. در ادامه به توضیح بهتری لولهای ساختمانی میپردازیم. دراین قسمت به بررسی لولههای پلیاتیلن(HDPE) که در ایران (یکی از بزرگترین تولید کننده های لوله پلی اتیلن) بصورت انبوه تولید و استفاده میشوند میپردازیم. در شرایط غیر هوازی (مقدار بسیار کم اکسیژن)، سولفور در فاضلاب توسط باکتریها احیاء میشود و تبدیل به سولفید میگردد که این محصول در اتمسفر لوله فاضلاب بصورت H2S ظاهر میگردد، گاز H2S خارج شده از فاضلاب بخودی خود یک عامل مخرب نمیباشد بلکه در قشری از رطوبت سطح بتن حل میشود و توسط باکتری هوازی اکسید میگردد و تولید اسید سولفوریک مینماید.

در ایران لوله های بتنی با قطر کمتر از ۶۰۰ میلیمتر بصورت غیر مسلح ساخته شده و لوله هایی با اقطار بالاتر مسلح میگردند. در طی سالهای گذشته با بهرهگیری از جدیدترین متدهای پلیمریزاسیون، خواص مکانیکی پلیاتیلن(HDPE) بهبود یافته و نسلهای آن با علائم مشخصه PE – 100 , PE- 80 , بازرگانی لوله بدون درز PE – 63 به بازار مصرف ارایه شده اند. لولههای دوجداره به دلیل طرح خاص جداره خارجی و انعطافپذیری این لولهها، در صورت تسطیح و ریگلاژ مناسب و استفاده از خاک سرند شده و تراکم اصولی و لایه به لایه خاک اطراف و بالای لوله در زمان خاکریزی، از مقاومت مکانیکی کافی در مقابل بارهای ترافیکی و وزن خاک روی آن برخوردار میباشند.

با توجه به تکنولوژی های ساخت مواد پلیمری، فعالیت روزافزونی در زمینه تولید لولههای انعطافپذیر صورت گرفته است. با توجه به ماهیت مولکولی مواد پلیمری، این نوع لولهها از شرایط مناسبی جهت بکارگیری در محیطهای خورنده شیمیایی، زمینهای شور و محیط های صنعتی و آلوده برخوردار بوده و در حقیقت این ویژگی از مهمترین مشخصههای شناخته شده مواد پلیمری محسوب میگردد.