انقلاب غیررسمی پاپ فرانسیس – WSJ

Catechism of the Catholic Church ، کتاب معتبر دکترین منتشر شده توسط واتیکان در سال 1992 ، بیان می کند که “اعمال همجنسگرایانه ذاتاً بی نظم هستند” ، تمایل به انجام آنها “از نظر عینی بی نظم” است و “تحت هیچ شرایطی قابل تأیید نیست”. این کتیش گرایی همچنین بیان می دارد که “مردان و زنانی که تمایلات همجنس گرایانه ای عمیق دارند … باید با احترام ، دلسوزی و حساسیت پذیرفته شوند. از هرگونه نشانه تبعیض ناعادلانه در رابطه با آنها باید خودداری شود. “

پاپ فرانسیس تغییری نکرده است …