از eBay تا تصاویر Google: 7 نکته تخصصی برای تسلط بر خرید آنلاین

من را ببخش ، اما من می خواهم لاف بزنم. من اخیراً یک معامله مهم به دست آوردم: یک کت پشمی بکر و سبز خزه ای 1989 Comme des Garçons Homme Plus که فقط با 160.38 دلار خریداری کردم. سبک های مشابه می توانند تقریباً چهار شکل را اجرا کنند ، بنابراین چگونه من ارزان قیمت استخراج کردم؟ من از ژاپن ، یک واسطه خرید – یا خدمات پراکسی – استفاده کردم که به یک شخص متقاضی معامله بین المللی مانند من اجازه می دهد از سایتهایی که به کشورش ارسال نمی شوند خرید کند. از ژاپن به من کمک کرد تا کت را در سایتی دست دوم به نام Yahoo Japan Auctions “پروکسی” کنم. بعد از اینکه ژاپن پول من را گرفت ، حمل و نقل را انجام داد. در حالی که بیش از یک دهه است که این روش خرید وجود دارد ، اما در …