Salesforce با Slack ، مایکروسافت را گرم می کند

Salesforce.com Inc. سالهاست که به عنوان یک فروشنده نرم افزار تجاری با یک مدیر اجرایی ، مارک بنیوف ، که خود را به عنوان یک صدای برجسته در تجارت آمریکایی جای داده است ، پیشرفت کرده است.

اکنون آقای بنیوف اقداماتی را انجام می دهد که به گفته تحلیلگران هدف آنها بالاتر است و نبرد شرکت را با بزرگترین بازیکن صنعت: شرکت مایکروسافت تشدید می کند.

نیروی فروش …

تدریس المپیاد شیمی - اساتید شیمی ایران
مطالب مهم