Bluesky چیست؟ توضیح جایگزین توییتر با حمایت جک دورسی

کاربران توییتر می‌گویند Bluesky Social ممکن است اولین پلتفرم رسانه اجتماعی متنی باشد که به اندازه کافی برای رقابت با شبکه‌ای که الون ماسک اکنون مالک آن است، باشد. و این تصادفی نیست، زیرا در ابتدا توسط توییتر و یکی از بنیانگذاران آن، جک دورسی، حمایت شد.

Bluesky – تلفظ می شود “آبی آسمان“، نه “آبی اسکی”- در سال 2021 در داخل توییتر تشکیل شد و به عنوان یک سازمان مستقل در سال 2022 راه اندازی شد. این پروتکل با استفاده از یک پروتکل باز، مشابه ایمیل یا HTML عمل می کند، بنابراین افراد می توانند سرورهای خود را ایجاد کنند. در حال حاضر، Bluesky اصلی را اجرا می کند.