Airbnb Executive سال گذشته به دلیل درخواست چینی ها برای اشتراک اطلاعات بیشتر استعفا داد

هنگامی که این هفته برای عمومی شدن اقدام کرد ، شرکت Airbnb گفت که توانایی آن برای ادامه تجارت در چین یک عامل خطرناک برای نام تجاری و سودآوری آن است.

فعالیت در این کشور برای مدتی بحث بین رهبران ارشد استارت آپ اشتراکی در خانه را برانگیخته است ، به گفته افراد آشنا با این شرکت ، یک مدیر ارشد سال گذشته به طور ناگهانی عزیمت می کند.

Airbnb …

باربری کاشانی اولین اتوبار با تخفیف های ویژه - باربری و اتوبار بارسنتر
مطالب مهم