گوگل پیشنهاد فرار از پرونده ضد تراست تبلیغات دیجیتالی وزارت دادگستری را از دست داد

گوگل شرکت آلفابت در تلاش اولیه برای فرار از دعوای ضد انحصار وزارت دادگستری که به دنبال شکستن تبلیغات دیجیتال واسطه تجاری شرکت در بسیاری از اینترنت بود، شکست خورد.

قاضی ناحیه ایالات متحده، لئونی برینکما، درخواست گوگل برای رد این پرونده را رد کرد و دریافت که شکایت وزارت دادگستری که در ژانویه ارائه شد به اندازه کافی جزئیات برای ادامه دارد.