چگونه هری استایلز به بزرگترین نماد سبک سال 2020 تبدیل شد

هری استایل یک لباس پوشید. به خوبی می دانید که در حال حاضر حتی اگر مد یا موسیقی را از نزدیک دنبال نکنید. عکس های خواننده بریتانیایی در لباسهای سفارشی گوچی – که برای جلد Vogue کوتاه شد – چند هفته پیش اینترنت را به هم ریخت و تیپ طرفدارانش را به شدت متلاشی کرد. تعداد زیادی تویت و مقالات آنلاین تصاویر را بازیافت می کنند. و در حالی که بیشتر پوشش ها آقای استایلز را به دلیل لباسهای گنگ و خم کننده جنسیت وی تحسین می کردند ، برخی از صاحب نظران محافظه کار به طور قابل پیش بینی دست های خود را خسته می کردند ، و این هاب را به عنوان زنگ مرگ مرد به اصطلاح “مرد مرد” تعبیر می کردند. این پوشش خود یک نقطه عطف بود: آقای استایلز اولین مردی است که به …

ارزان تر از همه
مطالب مهم