چک مارک های آبی توییتر به نماد قطبی دوره تصدی ایلان ماسک تبدیل می شود

اقدام ایلان ماسک برای اصلاح سیستم تأیید طولانی مدت توییتر، علامت های آبی نمادین این پلتفرم را به نماد قطبی رهبری او برای برخی از برجسته ترین کاربران توییتر تبدیل می کند.

در دو هفته ای که توییتر شروع به حذف تیک ها از کاربران تایید شده قدیمی کرده است، واکنش ها از برخی کاربران متفاوت بوده است که از خداحافظی با علامت های چک خوشحال هستند و کسانی که آنها را خریداری کرده اند به دیگران می گویند که ویژگی های اشتراک ارزش خرید دارد..