پکن می خواهد با مورچه مانند یک بانک رفتار کند و ارزش آن در تعادل آویزان است

متوقف شدن ناگهانی پیشنهاد اولیه عظیم گروه Ant ، سرمایه گذاران را به دار آویخت ، کارمندان بهم ریختند و سهامداران سعی کردند تا با این مسئله روبرو شوند که چرا چین زمانی که قرارداد به رکوردشکنی نزدیک شده بود ، به خط پایان رسید.

یک حمله نظارتی رو به رشد به مورچه و بنیانگذار جک ما ، مجبور است یک ارزیابی مجدد کند که غول فناوری مالی چقدر ارزش دارد و آیا رشد و سودآوری شرکت توسط پکن در سالهای آینده سخت کنترل می شود یا خیر.

بر…

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>