پس مانده های ترکیه پس از شکرگذاری با محدودیت همه گیر ، انباشته می شوند

امیلی میلمن حتی پس از خم کردن یک ظرف بوقلمون و کشمش به خانواده خواهرش و ارسال انبوه سالاد Jell-O به همسایگان خود در ایوانستون ، ایالت. ، روز بعد از شکرگذاری ماهیتابه های بسته بندی شده با فویل و ظروف بسته بندی شده در یخچال خود را بررسی کرد مبهوت کردن

او گفت: “ایک”. “ما فرورفتگی نکردیم.”

خانم میلمن هیچ کم لطفی نیست …

دمپر چیست و موارد استفاده دمپرها در سیستم های تهویه مطبوع - هیوا صنعت
مطالب مهم