ویژگی دوزینگ پمپ ها – دوزینگ پمپ

دوزینگ پمپ صنعت های نیشکر: اسیدشویی ، در مراحل تمیز نمودن (تزریق اسید) سودسوز آور یا این که کاستیک ، در شستشو و شست و رفت اثرات شربت ها (تزریق کاستیک) سیستم های تصفیه آب و فاضلاب ضایع قند و شکر – دوزینگ پمپ صنعت های شیمیایی و دوزینگ پمپ پتروشیمی Chemical Industry and Surface Treatment: – تزریق اشکال اسیدها ، سولفوریك ، نیتریک و … کاربرد دوزینگ پمپ – تزریق کلر و مواد شیمیایی در سیستم های تصفیه آب به عنوان دوزینگ پمپ کلر – تزریق مواد شیمیایی در گندزدایی آب – تزریق پلی فسفات به جهت سختی گیری آب – تزریق اسیدها و موتد قلیایی جهت در دست گرفتن PH – تزریق کنستانتره در صنعت های غذایی – تزریق اسید در نوشابه ها – تزریق اسید در اسید شویی – تزریق الکل به بنزین- مواد در صنعت های چوب و کاغذ – تزریق مواد در صنعت داروسازی – سیستم های تصفیه آب و فاضلاب Water & Wastewater Treatment – در سیستم های تصفیه آب محل ورود به بویلرها و دیگهای بخار و تزریق مواد جهت تنظیم PH و دوری در برابر خوردگی – هیپوکلریت سدیمNaocl آب ژاول یا وایتکس جهت تجهیزات مصرفی در صنعت آب و درون خطوط لوله، گندزدایی آب – آلومینیوم سولفات Aluminium Sulfate هیدروکسید سولفات آلومینیوم کلراید جهت انعقاد – آنتی اسکالانت Antiscalant جهت پرهیز از رسوب در سیستم های RO – اسیدها و مواد قلیایی برای در اختیار گرفتن PH – پرمنگنات پتاسیم به جهت از در میان بردن منگنز و آهن – پلی فسفات جهت گرفتن سختی آب – Lime Milk شیر آهک جهت کنترل PH – بیوسولفات سدیم به جهت از در بین بردن اکسیژن محلول در آب – جوش شیرین یا سودسوز آور، کاستیک هیدروکسید سدیم Castic or NAOH جهت حذف سیانید و مواد فلزی محلول در آب و تنظیم PH – پمپ تزریق کلر – دوزینگ پمپ صنعت های غذایی: در تولیدات نوشیدنی ها ، تزریق انواع آنزیم ، تزریق اسیدها جهت تنظیم PH، تزریق مواد ضد کف Anti-Foaming جهت لبریز نمودن بطری ها ، تزریق شربت Syrups ، تزریق کنستانتره های میوه جات و … گهگاه تایم ها در سیستمهای پرفشار بخار یا این که آب گرم، از فولاد ضد زنگ به کار گیری میشود. دوزینگ پمپها یا پمپ های مترینگ مدل ای از پمپ های جابجایی مثبت اند که قادرند مقدار دقیقی از سیال را پمپاژ نمایند و به همین جهت به آنان دوزینگ پمپ یا مترینگ پمپ گفته می شود. پمپ های پروسس: همین مجموعه شامل گونه ای از پمپ ها می باشد که ظرفیت های دوزینگ بالا و یا فشارهای بالا را تأمین می کند. زیرا آیتم های آن ها اساسی آنچه که دارای گواهینامه ATEX ، تأیید EHEDG یا تطابق مهم API 676 و غیره به آن‌ها ارائه می شود محدود می شود. ویژگی این پمپ ها توان فعالیت در فشارهای بالا، پمپاژ مایعات غیر روان کننده یا این که حتی آنهایی که ذرات ریز دارا‌هستند و عملکرد خشک فارغ از زخم رساندن به پمپ هستند. ارتفاع پلانجرها نسبت به قطرشان بيشتراست ومعمولا براي كارهاي ظريف ودرجاهائي كـه كنترل شديدي ازنظرمقدارفلوي مايع پمپ شونده بخصوص درحجم هاي كم گزینه نيازباشد .كـاربردفراواني دارا‌هستند ومعمولا براي فلوهاي پايين وفشارهاي بالابكارمي پروسه وموارداستفاده انها براي تزريق مـواد شـيميائي وهمچنين به تیتر پمپ هاي روغنكاري قطـره اي بـراي روغنكـاري پيسـتون رينـگ هاوپكينـگ رينـگ هـاي كمپرسورها وپمپ هاي رفت وبرگشتي می باشد .وحسن انها به قابـل انـدازه گيـري بـودن وتغييرميـزان فلـوي انهاست كه کلیدی تغييردادن كورس پلانجرعملي مي شود. شیوه تشخیص استاندارد مکانیزم دوزینگ پمپ ها : ساده و API 675 پمپ هاي رفت وبرگشتي در سه گونه كلي زيرطبقه بندي مي شوند: تمجید تام و جامع دوزینگ پمپ (مترینگ پمپ ) چیست؟ ساختمان پمپ هاي رفت وبرگشتي ازقطعات اصلي زيرتشكيل شده اند: 1- سيلندركه محل قرارگيري پيستون است. درصورتیکه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم دوزینگ پمپ سلونوئیدی بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

خلاصه داستان قسمت اول تا آخر سریال دودکش 2
مطالب مهم