هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را می توان بر پایه ظاهری که دارند، در دستههای متعدد دستهبندی کرد، براین اساس شرکت سازنده بایستی حیاتی توجه به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک دسته از همین قطعه را طراحی کنند. گونه های هدرز را می توان در سه دسته کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز بایستی حیاتی دقت به موضوعاتی چون ارتقا قدرت هدرز، دقت به میزان آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از لوازمی است که برای ارتقا شتاب و اقتدار اتومبیل آیتم به کار گیری قرار می گیرد ، برای این‌که بتوانید غایت راندمان را از اتومبیل پراید دریافت نمایید همین گزینه یک عدد از مورد ها حتمی میباشد. طراحی و ساخت مانیفولد به صورتی است که تراز آن صیقلی نمی باشد و زبر و ناصاف هم به حیث میرسد، از همین جهت در هنگام بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، اما از آنجاییکه در طراحی و ایجاد هدرز پراید یورو4 فولادی از نحوه خمکاری به کارگیری شده است، سطح آن صاف و صیقلی چشم می‌شود و به همین دلیل خروج گازهای آلاینده به بهترین وضعیت ممکن رخداد میافتد. درصورتیکه بخواهیم در ارتباط اهمیت طراحی این قطعه بگوییم؛ باید گفت که این قطعه سطحی تماما صاف و صیقلی دارد، چرا که چنانچه اینچنین نباشد و بر بر روی تراز آن زبری دیده شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، بدین ترتیب ساخت و طراحی همین قطعه را می توان یک فعالیت مشقت بار و نیازمند به دانش اختصاصی در حیث گرفت. در یک تعریف‌و‌تمجید کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همینطور تقویت موتور در حیث گرفت که در وقتی که قیمت اتومبیل بالا میرود و افراد بضاعت خرید یک خودرو پرقدرت و اهمیت میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار می گیرد و آن را بر روی خودرو هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاری می نمایند که نصب این قطعه سبب پیدایش ویژگیهای متمایز در ماشین هم میشود. اگر در طراحی و تولید خودروی شما از قطعهی هدرز استعمال شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، دارای سرعت و کارایی بهتری از اتومبیل خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط با طراحی و تولید همین قطعه کلیدی دارد، روزگار و هزینهای میباشد که شما بایستی برای آن در نظر بگیرید، تولید هدرز را می توان یک روند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین برهان بسیاری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در حیث میگیرند که باید بهصورت جداگانه بر روی اتومبیل کارگزاری شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استعمال نمیکنند. همین دو قطعه از لحاظ محصول و ساختاری حیاتی یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در لحاظ گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا آمدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی با کمترین مقاومت از اگزوز اتومبیل خارج میشوند و پروسهی انجام همین رخداد با هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه دارای مانیفولد، مضاعف سریع و آسانتر است و این مورد قضیه خویش می تواند بر خنکسازی موتور هم اثر گذاری داشته باشد. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه با هدرز فولادی پراید وب وب سایت خویش باشید.

خرید انواع کفش زنانه جدید و شیک - کالکشن 1400 - تخفیف تا 60%
مطالب مهم