مرحله بعدی در ردیابی داده های دولت اینترنت اشیا است

واشنگتن – سازمان های دولتی ایالات متحده از ارتش تا اجرای قانون اطلاعات تلفن های همراه را از بخش خصوصی خریداری می کنند تا در جمع آوری اطلاعات ، نظارت بر دشمنان و دستگیری مجرمان استفاده کنند.

اکنون ، نیروی هوایی ایالات متحده در حال آزمایش مرحله بعدی است.

آزمایشگاه تحقیقات نیروی هوایی در حال آزمایش یک نرم افزار تجاری است …

باربری آیت الله کاشانی|اتوبار ارزان غرب تهران
مطالب مهم