لیفت سانترال لب – لیفت لب بالا

اشخاصی که نمی خواهند فرم کلی لب های شان تغییر نماید و فقط می خواهند تغییر و تحول بسیار کمی ساخت کنند خوب تر می باشد همین طرز را تعیین نمایند . پروجکشن در زیبایی فرد تاثیر گذار است. لیفت گوشه لب به این شکل می باشد که افتادگی لب ها اهمیت به کارگیری از یک برش مثلثی کوچک که از پوست گوشه دهن برداشته می شود و بعد از روش بخیه های قابل جذب به سمت بالا کشیده سانترال لب اصفهان می شود . محل برش جای جراحی قابل محو کردن است.اما نکته ای که دوباره به آن تاکیید داریم این است که جای بخیه حیاتی گذشت روزگار از میان می رود.همچنین به مدل پوست ،سیستم بدنی فرد و همینطور مراقبتهای بعد از آن از جراحی که بوسیله خویش فرد می باشد بستگی دارد. ضروری به ذکر هست که در این تکنیک هیچگونه آسیبی به بافتهای پشتیبان، سیستم روان محیطی و ماهیچههای ظریف حوزه‌ رخ وارد نمی شود و فقط گزیده از پوست رخ اساسی امداد تکنیکهای جراحی برداشته می‌شود و این آیتم سبب ساز شده میباشد تا احتمال پیدایش عارضه ها جانبی متمایز همچون: بی حس شدن لب و نامتقارن شدن لبخند در اثر وارد شدن آسیب به جاری محیطی و ماهیچههای شکل به میزان قابل توجهی کاهش یابد و دوره نقاهت جراحی سانترال لب کوتاهتر شود. این جراحی می تواند به کلفت و برجسته شدن لب ها امداد کند. در گونه دوم از سانترال لب یک سوراخ در حوزه‌ مرز قرمز رنگ لب ها ساخت می نمایند و قسمتی را مهم توجه به سلیقه و صلاح دید دکتر بر می دارند و در غایت سبب می شود که لب ها به سمت بالا کشیده شود و باعث پررنگ شدن لب ها دکتر سانترال لب کرمانشاه می شود . خوب تر میباشد به جای این که به نسبت کامل فکر کنید، رابطه فی مابین لب و سایر رخ خویش را در حیث بگیرید. در همین شیوه به برهان برش هایی که دارااست تغییر و تحول زیادی در فرد ایجاد نمی شود و درصورتیکه شما شخصی می‌باشید که می خواهید به تغییرات زیادی برسید خوبتر میباشد روش های دیگر را انتخاب نمایید . این شیوه بویژه در اشخاصی که تغییر و تحول پاره ای را می پذیرند و رغبت به تغییر تحول فرم لب ندارند، مناسب است.

فوم سیلیکا آبگریز (اروزیل R972
مطالب مهم