شیر فشار شکن – نمایندگی فروش شیرآلات صنایع هفتم تیر

کلیه آنها مطابق تعادل ساخت شده بین نیروی فنر و فشار روغن عمل می کنند. در اصل طبق اورجینال سوم هیدرولیک، فشار در اثر مقاومت در مسیر به وجود می آید. پمپ هیدرولیک نیز می بایست در برابر همین فشار به وجود آمده مقاومت کند. به ابلاغ دیگر فشار هیدرولیک اهمیت مقاومت بار در برابر جریان پمپ هیدرولیک به وجود می آید. به طور کلی می قدرت به کمک شیر در اختیار گرفتن فشار هیدرولیک، فشار سیستم های هیدرولیک را تعیین، محدود و یا کاهش داد؛ به بیانی دیگر وظیفه شیر در اختیار گرفتن فشار هیدرولیک حفاظت از سیستم در برابر تغییرات ناگهانی فشار است. فشار شکن مدولار هیدرولیک ، شیرهای کاهنده فشار اهمیت عملکردی متعدد از شیرهای فشار شکن که از فشار محل ورود ( برای نمونه پمپ) متأثر می شوند شیرهای کاهنده فشار برای تأثیر گذاری بر فشار خروجی سیستم کلیدی یا این که فرعی ( به جهت مثال فشار اکچوئیتور ) گردیده اند . حفظ و تعمیر شیر فشار شکن اطمینان دیگ بخار مهم بسته به گونه برند تولید کننده متغیر باشد و نمیتوان فرمول خاصی به جهت کلیه شیرهای اطمینان نوشت و همین را بایستی بدانید که دستورالعمل هر برند و هر جور مهم یکدیگر متعدد میباشد و طریق کارگزاری آن نیز بسته به حالت فرق دارد. شیر فشار شکن پیلوت دار خارجی که در آن دیافراگم های دوگانه جایگزین اپراتور پیستون طراحی داخلی شده است. از سوی دیگر در شیر های در اختیار گرفتن فشاری که در وضعیت نرمال گشوده هستند، جریان روغن آنقدر از شیر عبور می کنند که شیر در دست گرفتن فشار به سمت تعادل حرکت نماید. شیر فشار شکن کالاوال دیافراگمی قدرتمند است که فشار موجود را به میزان زیادی کمتر دهد و از همین نحوه جریان های بالا را در دست گرفتن می کند. عملکرد این شیرها بصورت تماما اتوماتیک بوده و کلیدی جریان سیال در اختیار گرفتن می شود و نیازی به اعمال انرژی خارج از سیستم ندارد. وقتی که جریان روغن از دهانه محل ورود به شیر در دست گرفتن فشار وارد می شود از طرف دهانه خروجی نتواند خارج شود، فشار به قدری بالا می رود که شیر کنترل فشار در شرایط عدم تعادل قرار گیرد. جهت تسهیل در فرمان تعمیر و مراقبت بایستی دو عدد شیر قطع و وصل در دو طرف شیر فشار شکن نصب کنید. شیر های در دست گرفتن فشار تجهیزاتی در سیستم های هیدرولیکی می باشند که به وسیله آن‌ها می قدرت فشار سیستم را تعیین، محدود و یا این که کمتر داد. لذا می باید ایمنی مدار را به نحو قابل محسوسی ارتقا بخشید که در بهترین شرایط بتوان حداکثر فشار سیستم و حداکثر جریان پمپ را در دست گرفتن کرد. در صورتی که از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در گزینه شیر فشار شکن صنعتی لطفا از صفحه ما بخواهید.

JD Health IPO به بازار هیل و دلچسب هنگ کنگ اضافه می شود
مطالب مهم