دوره های عکاسی مقدماتی تا پیشرفته

فرض نمایید ساعت 11 و 12 روز می باشد و شما در فضای گشوده و نور روز عکاسی می کنید، نور محفظه به قدری بالا و مناسب بوده که در نتیجه اضطراری است بروید سراغ اعداد و ارقام پایین ایزو، به طور مثال: ایزو 100. عاقبت عکسی شفاف و واضح خواهد بود. درصورتیکه می خواهید فارغ از به کار گیری از سه مبنا حیاتی شتاب شاتر پایین عکس بگیرید، همین کار می تواند تا حدی به شما کمک کند. حالا این عدد ها چه زمانی به فعالیت شما می آیند؟ برای عکاسی به چه چیزی نیاز دارید؟ برای آغاز عکاسی، تنها چیزی که نیاز دارید یک دوربین هست که می تواند هر چیزی از یک موبایل هوشمند گرفته تا یک DSLR پیشرفته یا این که یک دوربین mirrorless باشد. احاطه بر مضمون‌ ادغام بندی درست، فقط به وسیلهی تمرین ساخت خواهد شد. آرنج خود را بر روی زانوی پایی که بالا آورده اید قرار دهید و اتصالی بین پا و دست تولید کنید، مهم این عمل می توانید خیلی مستحکم دوربین را نگه دارید و از تلو تلو خودن دست خویش دوری کنید. تفاوتی که نحوه نفس کشیدن شما ایجاد می نماید آتلیه نوپا جوجو خیلی است. نوردهی در جمع به تعیین مقدار و نحوه نور ورودی دوربین می گویند که با موادتشکیل دهنده یاد شده، در دست گرفتن می شود. یعنی هر چقدر شما میزان حساسیت به نور یا این که ایزو را کاهش دهید (اعداد 50 یا 100)، نور قلیل تری در اختیار دارید و برعکس، هر چه میزان ایزو را افزایش دهید (اعداد 6400 به بالا) مقدار نور ورودی بیش تر خواهد بود. درحال حاضر اگر بخواهید در فضایی بسته، یا این که به هنگام غروب در فضای باز و یا در شب عکاسی کنید، دیگر نور خورشید را در اختیار ندارید و ناچارید به جهت جبران نور ناچیز محیط، ایزو را ارتقاء دهید. هنگامی نفس خود را نگه دارید و یا این که نفس خود را باطن دهید (عمل دم را داشته باشید)، تن شما مقداری تکان خواهد خورد. زمانی می خواهید عکس بگیرید نفس خود را بیرون دهید. به دیوار تکیه بدهید تا بتوانید دوربین را محکم تر بگیرید. چنانچه به جهت عکس گرفتن مجبورید خم شوید، یک پا را کمی جلوتر قرار بدهید تا استحکام بیشتری داشته باشید. چنانچه چه این درآمد دوچندان مختصر هست اما پی بردن آن لازمه ورود به عکاسی تخصصی است. در صورتی که از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد آتلیه ی نوپا در مشهد لطفا از ورقه ما بخواهید.