درآمدهای بزرگ فناوری امیدی را ایجاد می کند که بدترین ها به پایان رسیده است

نتایج شرکت‌های بزرگ فناوری امید سرمایه‌گذاران را برانگیخته است که بدترین حالت خماری پس از همه‌گیری در حال محو شدن است، اما همچنین نشان می‌دهد که چقدر رشد کند شده است.

شرکت هایی به اندازه آمازون متفاوت هستند. com Inc.، شرکت مادر گوگل، Alphabet Inc.، Meta Platforms Inc. و Corp. اینتل در روزهای اخیر به سرمایه گذاران پیام دادند که کندی بی رحمانه در رشد فروش که با بیرون آمدن مردم از بیماری همه گیر و درگیر شدن دوباره با روال های روزمره شروع شد، در راه است. یک پایان.