خواص گلاب که از آن اطلاع ندارید

گلاب ضد ویروس؛ گلاب مانع از ورود ویروس های متعدد به بدن می شود. از آنجا که گلاب به جهت طعم دادن به مواد غذایی، آشامیدنی و یا این که به تیتر ماده معطر کننده تن بکار می‌رود به این ترتیب ویژگیهای میکروبیولوژی گلاب بایستی به صورتی باشد که خطری برای مصرف کننده به وجود نیاورد. قسمت جامد اصلی اسم استئاروپتن که جسمی کریستالی، بدون بو، اهمیت نقطه ذوب ۳۳ درجه سانتی گراد است. لذا به خواسته از در بین بردن میکروارگانیسمهای بیماریزا و تأمین موقعیت بهداشتی گلاب ، فرآورده آخری باید پروسه حرارتی را دستکم به مدت ۱۵ الی ۳۰ دقیقه در دمای ۹۰ – ۸۰ رتبه سلسیوس گذرانیده باشد. برای تهیه و تنظیم گلاب سبک هم حدود ۸۰ لیتر آب باطن دیگ گلاب گیری می ریزند و وقتی جوش آمد دربین ۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم گل محمدی تازه را باطن دیگ میریزند که حاصل آن یک محلول ۴۰ لیتری از گلاب سبک میباشد . به طور کلی به جهت تهیه و تنظیم گلاب پاره ای مشخص و معلوم گل محمدی را داخل دیگ آب جوش ریخته و در دیگ را بسته تا فرآ­یند تقطیر در دستگاه گلاب­گیری شروع شود و آن‌گاه از مدتی گلاب به دست بیاید. یک شیشه گلاب خنک که از چند ساعت قبل در یخچال قرار دادهاید را بردارید و مهم به کار گیری از یک پنبه تمیز مقداری از گلاب را بر روی به دور چشم خویش قرار دهید. ولی در مورد گلاب همین فرمول اصلی pH متعادل می باشد و به تیتر یک اسپری خوشبو کننده، آبرسان به جهت واژن اثرگذار است. اساسی همین حال، در صورتی که در سکو اولیه به دنبال اسپری گلاب برای رفع بو هستید، بهتر است از آن خرید گلاب عمده صرفنظر کنید. ولی طبع گلاب سه آتشه، دو آتشه، جايگاه یک، رتبه دو و پس آب، به ترتیب از گرمی به خنکی میرود. گلاب سه آتشه (سه گل): در شرایطی که فعالیت گلابگیری را به جهت توشه سوم تکرار کنیم، یعنی گلاب دو آتشه را دوباره مهم گل جدید تقطیر کنیم، به آن گلاب سه آتشه میگویند. چنانچه از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد خرید گلاب میمند لطفا از ورقه ما بخواهید.