این شوهر مرکوری خارش نوستالژیک خود را خراشید

دیک بوت ، 73 ساله ، یک بانکدار بازنشسته بازنشسته ساکن شهرستان وستچستر ، نیویورک ، با استفاده از اتومبیل Mercury Cougar XR-7 1968 خود ، به گفته AJ Baime.

پدر من یک مدیر Goodyear حرفه ای بود ، بنابراین من بزرگ شدم و در اطراف فروشگاه های تایر خزیدم. من تقریباً از بدو تولد یک مهره ماشین بودم. او موافقت کرد که نیمی از ماشین اول من را پرداخت کند. وقتی من به پرینستون رفتم ، قانونی وجود داشت که مربوط به روزهای اف اسکات فیتزجرالد بود که دانشجویان در دانشگاه ماشین داشتند. اما سال اول من ، این قانون تغییر کرد. من گفتم ، “خوب ، پدر ، من نیمه ام را دارم. بیا بریم یک …

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>