اسپیس ایکس الون ماسک ، زمانی که یک برون سپاری واشنگتن بود ، از تجارت نظامی محاکمه می کند

SpaceX الون ماسک در سالهای اولیه توسط برنج پنتاگون اخراج شد. اما اکنون ، این کارآفرین میلیاردر و شرکتش از موفقیت بیشتری در تجارت پنتاگون بیش از هر زمان دیگری برخوردار هستند.

در ماه های اخیر تیم آقای ماسک برای همه چیز از پرتاب ماهواره های برتر امنیت ملی گرفته تا بهبود پیش بینی هوا برای ارتش و ساخت نسل جدیدی از فضاپیماهای کوچک با هدف ردیابی موشک های خصمانه ، توافق کرده است.

جنوبی …

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>