اسلاک در Zoom Boom از Pandemic غافل شد و آن را آسیب پذیر می کند

شرکت Slack Technologies پیشگام توسعه ابزارهایی بود که به همکاران امکان همکاری آنلاین را می دهد. هنگامی که همه گیری میلیون ها نفر از افراد حرفه ای را از راه دور کار می کرد ، شرکت های دیگر کانون توجهات را جلب کردند و Slack را به عنوان یک هدف بالقوه برای خرید معرفی کردند.

در حالی که اسلک به آرامی به سمت ویدیو حرکت کرده است ، Zoom Video Communications Inc. و Microsoft Corp از جمله کسانی بودند که پاداش می گرفتند زیرا کنفرانس های ویدیویی جای جلسات حضوری را در سراسر مشاغل می گرفتند.

اکنون،…

دریچه هوا سقفی - گروه صنعتی عباس نژاد
مطالب مهم