آشنایی با تعمیر برج خنک کننده

7. صافی ورودی را تمیز نمایید و تجمع لجن در کف تشتک برج را تماشا کنید. لوورها در حیطه مکش هوا، بسته به متقاطع یا این که ناهمسو بودن جریان هوا، در دو یا این که چهار طرف برج خنک کن قرار داده میشوند. این دو عامل میزان دبی هوای محل ورود به برج خنک کننده را گزینش میکنند. برای حل همین مشکل، در آغاز موتور را تحلیل نمایید و ببنیید که متوقف شده یا نه. چنانچه متوجه شدید اختلال از فن می باشد و رشته نمیچرخد، یاتاقان گیر کرده را تحلیل کنید. چنانچه مقدار آب بیش از حد باشد و به سطوح خنک کننده (پکینگ) برسد، عملکرد برج خنک کننده مختل میشود. پکینگ ها به دو گونه ی اسپلش و غشایی تقسیم می شوند و از هر کدام به جهت عملکرد جدا از هم به کار گیری می مواد شیمیایی در برج خنک کننده شود. آب پخش کن یا آب گردان چکیده میباشد که آب داغ را به شکل مساوی و یکنواخت بر بر روی سطوح پکینگ توزیع میکند. مساحت کلی دریچه ها و منافذی که بر روی لوورها برای ورود هوا در لحاظ گرفته شده است. هر گونه جراحت مکانیکی مثل همین باعث عملکرد ضعیف خویش فن ها میشود و روی آن تأثیر می گذارد و در سرانجام منجر تولید فشار و سایش مکانیکی مازاد میشود. قطرهگیرها: همین قطعه جهت نگهداری از پکینگها و جلوگیری از هدر رفتن آب استفاده میشود. تیم به فیکس اهمیت توجه به سوابق طولانی در تعمیرات انواع برج خنک کننده چیلر و صنعت های مستقل به جهت خدمات در برج خنک کننده در خدمت شما دوستان میباشد. برج خنک کننده که به جهت خنک سازی آب استفاده میگردد. همچنین، آب پخش کن بایستی افت فشار مضاعف یه خرده داشته و در برابر خوردگی مقاوم باشد. گاهی لبه های جلویی پره های رشته در اثر بازخورد ذرات رطوبت و گرد و غبار در گیر جراحت می شوند و فرسایش – خوردگی در آن ایجاد میشود. مقصود از دمای مرطوب کولینگ تاور همان دمایی می باشد که اساسی بخار آب تغلیظ شده ترکیب گشته و به هوای اشباع (رطوبت 100) هم دارای شهرت می باشد. افت دمای سیال آب گرم در کولینگ تاور همواره تابع حالت محیط اقلیم محل کارگزاشتن بوده است. شتاب هوای محل ورود که اساسی توجه به وضعیت اقلیمی بین ۵ تا ۱۰ متر بر ثانیه چک میشود. درنتیجه، شرایط طراحی، اقلیمی و میزان مکش رشته بر نوع طراحی لوورها تأثیرگذار است. تعداد حفره ها بسته به گونه طراحی گوناگون است. حفره های خروجی آب پخش کن به نازل منتهی می‌شوند و باطن برج خنک کننده قرار دارند.